Torrandell Campamar, Joan

Tornar al llistat

Muro, 08/09/1869
Prev. 09/06/1900
Def. 13/10/1944
Després dels estudis al poble passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 23.09.1897 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 09.06.1900. Quedà com Adscrit en la parròquia de Muro, tenint cura de l’església de l’antic Convent de Mínims i de l’esglesieta de La Sang, fins que l’any 1915 féu una experiència amb els Jesuïtes, però el 1918 retornà a Muro i fou nomenat Vicari de la parròquia. Fundà (1911) la Caixa Rural i en el testament deixà mil pessetes per completar una Beca al Seminari.BOBM 1944, 385. Darder T0093. HdC 1944, 222.