Torrandell Escalas, Pau

Tornar al llistat

Muro, 23/12/1873
Prev. 21/12/1901
Def. 28/09/1957
Avançant ren els estudis eclesiàstics dia 01.09.1898 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 21.12.1901. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia fins que fou nomenat Vicari de Banyalbufar, però dia 13.02.1911 retornà a Muro com Vicari, restant-hi tota la vida. També tingué cura del Convent de Santa Anna, on feia escola a un bon grup d’infants del poble, que també li ajudaven com escolanets i cantadorets tant al Convent com a la parròquia. Era bon cantador i fundà també un grup coral. Fou Director de la Congregació Marian, Conciliari del Cercle d’Obrers Catòlics, Assessor Religiós de l’Auxili Social. BOBM 1957, 350. GEM XVII, 223. Darder T0092. HdC 1951,248 i 1957, 295.