Torrandell Malondra, Joan

Tornar al llistat

Muro, 17/11/1878
Prev. 19/09/1908
Def. 16/08/1943
Acabats els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 23.03.1907 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 19.09.1908.Exercia el ministeri al poble, quan dia 30.01.1909 en fou nomenat Vicari, però dia 25.02.1911 era nomenat Vicari in Capite de Pòrtol. Hi restà fins dia 01.11.1912 que fou nomenat Vicari in Capite de Capdepera, però havent participat a les oposicions a Rectoria que es feren el 1913, en fou nomenat Rector. Hi restà fins el 1920, que passà com Rector a Bunyola, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1943, 246. Darder T0104.