Torrens Coll, Pere M.

Tornar al llistat

Palma, 02/01/1898
Prev. 18/12/1921
Def. 00/00/0000
Anant avançant en els estudis eclsiàstics, dia 03.02.1920 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 18.12.1921 i dia 31.01.1922 era nomenat Vicari d’Establiments. Dia 30.11.1925 era nomenat Vicari de Gènova i el 1927 passà a Montuïri com Vicari. El 1944 fou nomenat Capellà del Noviciat dels Germans de La Salle. Darder T0108.