Torrens Mut, Guillem

Tornar al llistat

S'Arenal, 23/06/1929
Prev. 22/12/1956
Def. 06/01/1992
Fou ordenat prevere dia. 22.12.1956. Havia participat al Certamen amb els treballs: Documentación inédita de algun pontificado de Mallorca de los siglos XIV al XVII. Fra Tomàs de Rocamora, Obispo de Mallorca (1954). Monografía histórica de la Iglesia de S. Antonio de Viana (1957). Participà també en el certamen públic artístic literari de l’Any Sant 1954: Devoción mariana de los Prelados mallorquines. Començà a exercir el ministeri com prevere acollit en la parròquia de Sant Sebastià. De 1957 a 1960 fou Vicari en la parròquia d’Andratx. De 1960 a 1963 Ecònom de Mancor de la Vall, tenint cura de que de dia 10 a 21 de Gener de 1962 els PP. Andreu Garcias i Rafel Jaume C.M. predicassin una Missió Popular en aquella parròquia. El 1963 anà com Vicari de Llucmajor, tenint cura de la construcció de l’església de S’Estanyol de Migjorn, que esdevindria parròquia i el 1970. Comprà els terrenys i edificà la nova parròquia de la qual dia 14.07.1977 en fou nomenat Rector, exercint el càrrec fins que li arribà la mort. Amb la família havia aixecat, en la vila d’Algaida, un oratori particular dedicat a la Mare de Déu de l’Agraïment, també conegut com “Betània de Mn. Guillem” on hi celebrava diferents festes. BOBM 1992, 119. G.Fiol III, 397. Darder T0115.