Torrens Nicolau, Francesc

Tornar al llistat

Petra, 13/07/1924
Prev. 20/12/1884
Def. 31/08/1924
1.No era cap nin quan deixà Petra per anar al Seminari a fer els estudis eclesiàstics, per això s’inscriví a la carrera abreujada que aquells anys hi havia. Dia 02.10.1881 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere al 28 anys, dia 20.12.1884. Passà uns anys a Petra i dia 01.12.1887 fou nomenat Vicari de Marratxí. Hi restà fins 01.08.1889. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. De 1890 a 1895 exerceix el ministeri a Petra, organitzant el Círcol d’Obrers Catòlics i unes Escoles Nocturnes, és el Notari Eclesiàstic d’aquell Arxiprestat i el Confessor de les Religioses Franciscanes del poble.. L’any 1895 anà a treballar a la Companyia Transatlàntica Espanyola. De 1897 a 1906 residia a Barcelona i era el preceptor dels fills d’un Conseller de la Companyia Trasatlàntica. L’any 1905 anà al Seminari Central de Tarragona i aconseguí el Títol de Batxiller en Teologia. Va caure a les seves mans la biografia del P. Juníper Serra, escrita pel P.Palou, i començà una tasca de difusió del religiós petrer. Inicià l’obra del Monument i la Plaça que li fou dedicada el 1913, fou nomenat per a un grapat d’Acadèmies Americanes d’origen històric, de la Hispano Americana de Cádiz, és Creu d’Isabel la Catòlica. L’Ajuntament de Petra el nomenà Fill Il·lustre i li dedicà un carrer, té un monument vora el portal major de la parròquia de Petra. Ha donat a la impremta: 1903 “Apuntes históricos sobre el Santuario de Bon Any” Barcelona Imprenta Vilá; 1913 “Bosquejo histórico del insigne Franciscano V.P.F. Junípero Serra Fundador y Apóstol de la California Septentrional” Establecimiento Tipográfico de B. Reus. Felanitx. 1921 “Apuntes históricos de Petra” dos volums publicats per Mn. Pere Fiol i Tornila l’any 1982. BOBM 1924, 397. GEM, XVII, 250. HdC 1924, 347. Darder T0117.