Torrens Perelló, Joan

Tornar al llistat

Llubí, 13/07/1942
Prev. 29/06/1969
Def. 19/11/2010
Fou ordenat prevere juntament amb tres pares franciscans llubiners, pel Bisbe Miquel Moncadas dia 29.06.1969. Començà l’exercici de son ministeri com Vicari de la parròquia de sant Joan Baptista de Muro (1969-1978). De 1978 a 1989 fou Rector de Sineu, exercint també el càrrec de Delegat Diocesà de Litúrgia i Pietat Popular de 1983 a 1989. L’any 1989 anà a Roma per estudiar Litúrgia al Pontifici Ateneu de Litúrgia de sant Anselm. Aconseguint el grau de Doctor l’any 1998. Retornat a Mallorca, el 1992 passà com Rector a la parròquia de Son Sardina i aquest mateix any fou nomenat Delegat de Litúrgia i de Pietat Popular i Capellà del Monestir de les Carmelites Descalces. Excel·lí com Mestre de Cerimònies en totes les celebracions que feia el Sr. Bisbe. El 1997 fou publicada la tesi doctoral: La Liturgia del matrimonio en el rito hispánico. BOBM 2010, 585.