Torres Gost, Bartomeu

Tornar al llistat

Sa Pobla, 17/05/1905
Prev. 19/03/1928
Def. 27/01/1989
Començats els estudis eclesiàstics a Mallorca el 1915, participà en el Certamen amb els Nº 209, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 i 1085. Passà a Roma on es Doctorà en Filosofia en l’Acadèmia Pontifícia de Sant Tomàs i de 1925 a 1928 es Docorà en Teologia en la Universitat Gregoriana, essent ordenat prevere pel cardenal Merry del Val el 19.03.1928 Retornat a Mallorca fou nomemant Vicari in Capite del Port de Pollença on hi restà fins el 1947, on estudià i quedà captivat per la figura del prevere Miquel Costa i Llobera. És el soci 747 de l’Arqueològica (1947). De 1947 a 1949 fou Ecònom de El Terreno i el 1949 fou nomenat Ecònom de la parròquia de Sant Nicolau, però aquest mateix any fou nomenat Rector del Seminari, on hi restarà fins el 1954 regentant també la Càtedra de Teologia Dogmàtica. En el mes de Juliol de 1954 es traslladà a Madrid on hi restarà fins a l’Octubre de 1955, doncs el nou Bisbe de Mallorca, Dr. Enciso i Viana, antic condeixeble seu a la Gregoriana, l’envià a demanar i li restituí la Càtedra del Seminari. De 1961 a 1980 fou el Degà del Capítol de la Seu, cessant el mes de Març per haver complit l’edat canònica. Moria a la Casa de les Germanetes dels Pobres. Mai deixà d’estudiar al Prevere i poeta Miquel Costa i Llobera del qual en féu múltiples publicacions, excel.lint la transcripció del Dietari: 1936 Mn. Costa i Llobera. Assaig Biogràfic 1944 Una vocación tardía. Dn. Miguel Costa i Llobera. 1955 Aspectos de la espiritualidad de Costa i Llobera. 1956 Apología de Costa i Llobera a través de su epistolario. 1971 Miquel Costa i Llobera: 1854-1922 Itinerario espiritual de un poeta. 1975 Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó Campamar. 1979 Centenari de la Oda a Horaci. Relacions epistolars i personals de Costa i Llobera i Menéndez Pelayo. 1982 Costa i Llobera y Santa Teresa. Bosquejo de sus relaciones. 1985 Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan – Lluís Estelrich. El 1961 fou nomenat Magister l’Schola Lul·listica. Fou el gran impulsor de la causa de canonització de Costa i Llobera. Féu diferents col·laboracions a la premsa local i a revistes especialitzades. Té un carrer dedicat al Port de Pollença. BOBM 1989, 147-152 GEM XVII, 257-258; AC 1687. Darder T0135. CárcelDiccionario 1143.