Torres Mas, Gabriel

Tornar al llistat

Valldemossa, 01/01/1844
Prev. 25/12/1869
Def. 02/08/1902
Després dels estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 27.06.1867 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 25.12.1869 fou ordenat prevere. Restà a la vila ajudant a la comunnitat parroquial fins que dia 01.02.1871 fou nomenat Capellà de S’Esglaieta, on hi restà fins el 1876, que retornà a Valldemossa. De 1880 a 1888 fou el Vicari in Capite d’Orient. Sembla que retornà a Palma, on morí. BOBM 1902, 274. Darder T0139.