Torres Simó, Joan

Tornar al llistat

Valldemossa, 01/01/1847
Prev. 07/06/1873
Def. 00/00/0000
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 14.03.1870 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 07.06.1873. Aquest mateix any va començar a tenir cura de la capella de la Santíssima Trinitat de Miramar i ho féu tota la vida, tenint el títol d’Adscrit en la parròquia nadiua. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Darder T0148.