Tous Coll, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 10/05/1907
Prev. 30/05/1931
Def. 00/00/0000
Després d’uns anys viscuts a Lluc com Blauet, entrà a l’Oratori de i fou ordenat prevere dia 30.05.1931 com membre de l’Oratori de Sant Felip Neri. Va pertànyer a l’Oratori fins que dia 15.11.1940 entra al cos de Capellans castrenses. Quan es jubilà residí a Palma. Darder T0161.