Trias Orell, Nadal

Tornar al llistat

Santa Maria del Camí, 02/02/1941
Prev. 16/06/1968
Def. 00/00/0000
Durant els anys d’estudi participà en el certamen amb els nº 1091 i 1092. Fou ordenat prevere en el Congrés Euacrístic de Sevilla dia 16.06.1968 començant a exercir el minisrteri com Vicari d’Algaida. L’any 1974 fou nomenat Vicari de Bunyola. Dia 20.07.1978 fou Nomenat rector de Maria de la salut. De 1982 a 1992 fou el Rector de Santa Eugènia i Biniali, fundant la revista “Santa Eugènia”, posà mova megafonia al temple parroquial i comprà un orgue electrònic. L’any 1992 passà de Rector a Ariany i el 25.05.1994 fou nomenat capellà del Monestir de santa Clara, on hirestà fins a la jubilació canònica, sense deixar de tenir cura dels sistemes informàtics de la diòcesi. Darder T0182.