Trobat Ferretjans, Bernat

Tornar al llistat

Llucmajor, 23/05/1897
Prev. 31/12/1922
Def. 23/05/1981
Fou ordenat prevere dia 31.12.1922 L’any 1922 participà en el Certamen presentant el treball “Estudi teològic de la Divina Comèdia de Dante”. Començà l’exercici del ministeri com Vicari in Capite de Randa. L’any 1924 fou nomenat Ecònom de Pina, on hi restà fins dia 10.01.1931, que fou nomenat Ecònom de S’Arracó. El 1933 fou nomenat Vicari de Llucmajor, càrrec que regentà fins a la jubilació, dedicant-se a la docència entre el jovent de la ciutat. Qian celebrà les noces d’or de l’ordenació sacerdotal (1973) els antics alumnes li publicaren: Noces d’Or Sacerdotal de Mn. Bernat Trobat i Ferretjans. Donà a la impremta 1960: Bosquejo histórico del honor Antonio Mut Tomàs de Son Marrano i Cugulutx, bayle real de la vila de Llucmajor. BOBM 1981, 281. Darder T0187.