Vallespir Garcias, Lluís Aloy

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1850
Prev. 00/00/0000
Def. 29/12/1899
Acomplerts els estudis primaris entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 23.06.1872 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercia el ministeri a la Seu i a sa mort era el primer Mestre de cerimònies. Tingué cura de preparar el Directori litúrgic per a les cerimònies. Coneixem el de 1898 i el de 1899. BOBM 1900, 36. AC 1566. Darder V0035.