Truyols Dezcallar, Jordi

Tornar al llistat

Palma, 07/09/1910
Prev. 20/12/1958
Def. 09/12/1981
Després d’haver-se preparat i haver exercit la carrera militar, entrà al Col·legi de Santiago per a vocacions tardanes (Salamanca) per fer els estudis eclesiàstics, que acabà a Mallorca. Fou ordenat prevere dia 20.12.1958 quedant Adscrit a la Seu i rebent els càrrecs de Custos de la Seu i Vice-bibliotecari de la Biblioteca Episcopal. Tenia el títol de Marqués de la Torre. Ordenà i catalogà l’arxiu de son Vida, propietat de la família. El 1952 donà a la impremta: Fiestas con que la ciuad de Palma celebró la exaltación de Ramon Despuig Martínez de Marcilla. El 1974 fou nomenat Canonge Honorari. BOBM 1982, 32. GEM, XVII, 133. AC 1676. Darder T0192.