Truyols Pont, Antoni

Tornar al llistat

Manacor, 23/05/1878
Prev. 21/09/1901
Def. 28/12/1938
Fou ordenat prevere dia 21.09.1901.Dia 29.05.1900 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Començà a exercir el ministeri a Manacor com Rector de l’església de Fartàritx i Director de l’Acadèmia de llatí que allà hi havia, tot preparant infants perquè poguessin seguir els estudis al Seminari. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1907 fou nomenat Vicari de Manacor, però aquest mateix any deixa la vicaria, per passar com professor i formador al Seminari fins l’any 1923, que fou nomenar Ecònom de la parròquia de Sant Miquel (Palma). Dia 25.02.1932 fou nomenat Ecònom i Arxiprest de Manacor, on hi restarà fins a sa mort. Té nombroses publicacions. El 1914 publicà “Monografia històrica del Santo Cristo de Manacor” (reeditada el 1984) “Novena al Santo Cristo de Manacor” L’any 1919, per encàrrec de l’Ajuntament de Palma, féu la biografia “El Ilmo y Rdmo Sr.D. Gabriel Llompart Jaume, Obispo de Tenerife, Hijo Ilustre de Mallorca” que fou llegit a Cort dia 31.12.1919. A més d’aquest discurs biogràfic també féu el del Bisbe Strauch i Vidal i el de Mons. Joan Sastre i Riutort. El 1922 donà a la impremta “Sor Rosa Mª Parera y las Hermanas Terciarias de San Francisco de Manacor” el 1924 “Sor Magdalena del Corazón de Jesús Nadal y las Hermanas de la Caridad de Manacor” El 1929 participà en el Certamen de l’Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida, presentant la “Monografia Històrica de la Iglesia parroquial de sant Miquel de Palma” que obtingué premi i fou publicada. Aquest mateix any publicà “Notícies del màrtir de Jesucrit Sant Fabià i les seves relíquies que se veneren en la parròquia de sant Miquel de Palma. El 1934 publicà “El sacerdote y la familia” Dia 05.12.1967 l’Ajuntament de Manacor li dedicà un carrer. BOBM 1938, 635. GEM, XVII, 334; Fuster 521. Darder T0198.