Truyols Sureda, Martí

Tornar al llistat

Manacor, 11/03/1875
Prev. 23/09/1905
Def. 01/01/1942
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 14.02.1904 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere a la Seu dia 23.09.1905. Dia 01.12.1905 rebia el nomenament de Vicari in Capite d’Ariany, on hi restarà tota la vida. Dia 30.08.1908 començà l’ampliació del temple parroquial edificant un gran creuer, que fou beneit pel Sr. Bisbe el 28.08.1910. El 1911 es beneí el Campanar, el 1915 tot el temple fou enrajolat. 1917 aixecà el Cor i l’atri de l’entrada. Procurà domassos, canelobres, custòdia, armonium, imatges, creu processional, campana major, sagrari, orgue, nou retaule, nou altar, vitralls. L’any 1935 la Vicaria fou erigida parròquia i en fou nomenat el primer Rector. Morí a Ariany. Dia 19.05.1968 les seves despulles foren traslladades a la nau del temple parroquial i l’Ajuntament li dedicà un carrer del lloc. BOBM 1942, 26. Fuster, 524. HdC 1942, 390.