Tugores Maimó, Mateu

Tornar al llistat

Felanitx, 02/10/1870
Prev. 09/03/1895
Def. 05/02/1953
Fets els estudis primaris al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i acostant-se el temps de rebre els Ordes Majors, dia 25.08.1893 feia el Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 09.03.1895 i l’any següent fou enviat com Vicari in Capite de S’Alqueria Blanca. Participà a les oposicions a Rectoria que es convocaren i dia 10 d’Agost rebia la col·lació canònica de la Rectoria d’Esporles. Aixecà el nou emple parroquial, la primera pedra del qual fou posada pel Bisbe Pere Joan Campins dia 30.06.1904 i beneït pel bisbe Rigobert Domènech i Valls dia 29.06.1923. Gestionà una subvenció del Govern de Madrid de 40.000 ptes. Fou corresponsal de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. És el soci 604 de l’Arqueològica (1935). A la mort de Mn. Bernadí Font i Ferriol (Inca 20.02.1914) es diu que li oferiren la Rectoria d’Inca, però s’estimà més seguir les obres d’Esporles. L’any 1909 creà l’escola parroquial, que completà el 1920 amb nous locals. És molt qüestionada la seva gestió parroquial els anys de la guerra i la repressió que la seguí. L’any 1940 aixecà el monument al Sagrat Cor de Jesús. El 1945 l’ermita de Maristella. El 1946 fundà, amb l’ajuda del prevere esporlerí Mn.Antoni Tries Bosch, el full parroquial “Horizontes”, que perdurà fins el 1957. En l’avinentesa de complir els 50 anys de Rector d’Esporles (1949), fou declarat Fill Adoptiu. Donà a la impremta: “Discurs que pronuncià el Reverent Senyor Arcipreste de Esporlas Don Mateu Togores en el Teatre Principal de Felanitx el dia 10 d’Abril de 1946”. BOBM 1953, 163; Sunyer 278-279; Rosselló, R. Tom VIII, 398. Joan Francesc Llaneras: Semblança de D. Mateo Tugores i Maimó (1973) GEM V, 88. Darder T0048.