Tugores Serra, Melsion

Tornar al llistat

Sa Pobla, 02/08/1913
Prev. 06/06/1936
Def. 01/09/2008
Fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Dia 30.11.1935 féu Títol de Patrimoni. De 1936 a 1939 fou Ecònom de Moscari, quedant militaritzat per servir a l’exèrcit a Inca, Son Carrió, Port de Pollença i Cap de Pinar. Acabada la guerra (1939) quedà Adscrit a la parròquia nadiua. Es llicencià en Dret Civil i en Filosofia i Lletres, exercint la docència a sa Pobla. L’any 1962 fou fet membre de la Junta Provincial del Cens Agrari. El 2002 fou nomenat Col·legiat d’Honor en el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres. El 1961 donà a la impremta: Breu ressenya històrica i Goigs de sant Antoni Abat. Sa Pobla, que l’any 2013 se n’ha fet una edició facsímil. 1964 Don Miguel Socias y Caimari Hijo Ilustrre de La Puebla. (Conferencia) BOBM 2008, 573. Darder T0212.