Úbeda Gramaje, Teodor

Tornar al llistat

Ontinyent, 30/10/1931
Prev. 26/06/1955
Def. 18/05/2003
Va néixer a Ontinyent (València) dia 30.10.1931 en el sí d’una família que havia fet diners a França i que, establerta en la seva terra, posà una fàbrica de mantes. Després d’haver fet els estudis primaris al poble, als 11 anys, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, essent ordenat prevere dia 26.06.1955. De 1955 a 1961 fou Vicari en la populosa parròquia de Santa Maria de Jesús, a l’eixample de València i el 1961 fou enviat a Roma per fer la llicenciatura en Teologia, cosa que féu a l’Angelicum, aprofitant també per fer un curs de Sociologia. L’any 1963 retorna a la diòcesi i fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Roc de Benicalap, fins que l’any 1967 fou nomenat Vicari Episcopal de la zona Nord-Oest de València i al poc temps de la zona de València capital. Dia 05.09.1970 fou nomenat Bisbe auxiliar d’Eivissa per ajudar al benemèrit Dr. Planes i Muntaner en les tasques pastorals d’aquella illa. Quan el bisbe de Mallorca, Dr. Alvárez Lara es retirà, dia 17.02.1972, fou nomenat Administrador Apostòlic de Mallorca i dia 13.04.1973 rebé el nomenament de Bisbe titular, obrint un dels pontificats més llarg de la nostra Església. La primera nota distintiva del seu episcopat fou la d’anar aplicant la nova estructura eclesial que el Concili Vaticà II (1962-1965) havia anat dibuixant en els seus documents, per això el 1974 organitzà la pastoral creant 4 zones pastorals i posant-hi, al front de cada una d’elles, un Vicari Episcopal, qui junt amb el Vicari General i el Secretari de Pastoral, anirien formant el Consell Episcopal que, reunint-se cada setmana, anava posant en marxa l’Església de Comunió que havia dibuixat el Concili. Unificà el Col·legi d’Arxiprests i el Consell Presbiteral, creà al Consell Diocesà de Pastoral, el Consell Diocesà d’Economia, encoratjà la Setmana de Pastoral Urbana (1976), que després es perllongà en les Assemblees Diocesanes que es celebraren entre 1978 i 1989. A partir de 1977 s’anaren fent les Setmanes de Setembre per enfortir la formació permanent del clergat per les quals passaren multitud de preveres i molt bons professors de les Universitats catalanes. De 1998 a 1999 es celebrà un Sínode Diocesà. La problemàtica pastoral que després del boom turístic anaven vivint les tres diòcesis illenques va fer que, tot llegint els signes del temps, anàs creixent la consciència que calia caminar cap a la creació d’una Província Eclesiàstica Balear, sobretot després de l’aplicació de l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears (1983). Ja l’any 1975, amb el Bisbe de Menorca, publicaren “La responsabilitat dels cristians en la promoció de la nostra llengua i cultura”. Posteriorment els tres bisbes publicaren: 1990 “Ecologia i Turisme” 1994 “Constructors de solidaritat” 2000 “La família, transmissora i educadora de la fe”. Un dels aspectes molt dinàmics del seu pontificat fou l’Acció Social, ja que el gran desenvolupament que havia donat el turisme en aquells anys, generà un grau de riquesa molt gros per a certs sectors, i una marginació monstruosa entre multitud de famílies que arribaven a Mallorca cercant bons jornals en la florent indústria. Durant el seu llarg pontificat va fer 5 Visites Pastorals: 1975, 1979-81, 1985, 1989 i 2002, com també va erigir 11 noves parròquies i va dedicar litúrgicament 15 de les parròquies antigues. Participà en la CEE i li fou encomanada la Presidència de la Comissió de Pastoral i fou membre d’altres Comissions, sobretot de Missions i de Mitjans de Comunicació Social. L’any 1995 l’Ajuntament d’Ontinyent el declarà “Fill Predilecte”, el 1998 se li concedí al Medalla d’Or de la Ciutat de Palma, el 2002 Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres guardons que diferents entitats cíviques li anaren concedint. El dijous dia 24.04.2003 va presidir, a la Seu, la trobada Anual de la Confederació Nacional de Capitols Catedrals i Col·legials d’Espanya i a la tarda entrà a la Clínica Rotger on dia 25 fou operat d’un nòdul pulmonar. Res feia pensar que les coses s’agreujarien de la manera que ho feren. Dia 05.05.2003 rebia la Unció dels malalts i el diumenge dia 18, a les 12.30 moria. Dimecres dia 21 es féu el funeral a la seu, presidit pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona i enterrat en la capella de Sant Pere, on havia encoratjat la renovació que hi operà l’artista Miquel Barceló. BOBM 2003, 253-444. GEM XVII, 345. XXIII, 443. XXIV, 369. AC 1697. M.Mayrata 669.