Bennàssar Albertí, Francesc

Tornar al llistat

Moscari, 24/09/1840
Prev. 31/03/1866
Def. 16/05/1901
Estudià les primeres lletres a Selva, anant a Palma per estudiar llatí amb alguns dels frares exclaustrats. Amb altres joves mallorquins l’any 1864 passà a Roma on professà a l’Ordre Carmelitana amb el nom de Fra Àngel, era company del P. Anastasi Borràs i Buades (Pama 1849) qui també vingué a Palma el 1870 quan Victor Manuel ocupà la Ciutat i molt treballà en la restauració de l’Orde a Espanya fundant 7 Convent en la península i 3 al Brasil. Mn. Francesc fou ordenat prevere a Roma dia 31.03.1866 i en el mes de Juliol arribava a Mallorca, exercint el ministeri a Moscari fins que dia 09.10.1869 fou nomenat Vicari de Campanet, on hi romangué fins el 25.01.1872 que retornà a Moscari. El 1878 fou nomenat Custos de La Bonanova. El 1881 fou nomenat Vicari in Capite de Búger, però en renuncià i retornà a Moscari, on morí el 16.05.1901. BOBM 1901 pàg. 206