Vadell Adrover, Antoni

Tornar al llistat

S'Alqueria Blanca, 15/02/1861
Prev. 18/12/1886
Def. 08/01/1950
Fou ordenat prevere dia 18.12.1886. Dia 23.10.1884 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes majors. Començà l’exercici del seu ministeri en aquella contrada. Era l’organista de Santanyí i de S’Alqueria Blanca ja que havia estudiat música amb Mn. Puig. Era Vicari de S’Alqueria Blanca i diumenges i festes anava a celebrar a Calonge, tenint cura d’aixecar el temple. Dia 01.03.1903 es posava la primera pedra i dia 29.09.1909 era beneït. L’any 1913 fou nomenat Vicari in Capite de Ses Salines i el 1916 passà a S’Alqueria com Vicari in Capite, tenint la residència a Calonge. Era el col·laborador de Mn. Alcover per al Diccionari. L’any 1939 deixà els càrrecs parroquials degut a una malaltia. Té un carrer dedicat al lloc de Calonge. BOBM 1950, 101; Sunyer 254; Ramon VIII, 399 HdC 1950,36. Darder V0002.