Vadell Vidal, Andreu

Tornar al llistat

Santanyí, 27/04/1916
Prev. 09/03/1940
Def. 03/10/2006
Acomplerts elsestudis primaris a la vila nadiua, passà a Son Espanyolet (08.09.1927) per seguir estudiant amb els PP. Teatins, professà en aquell Ordre, dia 15.09.1933 essent ordenat prevere a Palma el 09.03.1940. De 1941 a 1948 fou Mestre de Novicis a Palma i quan el Noviciat fou traslladat a Navarra, allà passà ell exercint el càrrec fins el 1957, que fou elegit Prepòsit de la Casa de Ntra. Sra. del castanyar en Béjar (Salamanca) L’any 1960 fou incardinat a la província teatina de Ntra. Sra. de la Pureza en U.S.A. Allà s’exclaustrà incardinant-se a la diòcesi de San Diego i desrpés a la de San Bernadino treballant en diverses parròquies fins que el 1988 retornà a Mallorca i s’establí, com capellà jubilat, en la vila nadiua, fins que passà a la residència Reina Sofia de Muro, on morí. BOBM 2006, 709. Fiol 1108; Sunyer 369.