Vadell Vidal, Guillem

Tornar al llistat

Santanyí, 11/04/1840
Prev. 00/00/0000
Def. 31/03/1920
Després dels estudis a la vila, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 15.09.1869 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 16.03.1874 demanava ser ordenat prevere i poder quedar Adscrit en la parròquia nadiua, anant a predicar a diferents parròquies de la contrada. L’any 1879 fou nomenat Vicari in Capite de Ses Salines i dia 01.08.1880 Capellà de Calonge. Féu un estudi, a la fi del s.XIX, sobre sobre les restes arqueològiques que es conservaven a la possessió de Son Cusina, que posteriorment (1928), el semnarista Joan Ferrer Pons presentà al Certamen del Seminari. L’any 1881, amb la família, començà a aixecar una església a Son Vidal, en la Costa santanyinera, aconseguint, del Papa Lleó XIII (31.01.1882) dos breus apostòlics perquè l’oratori fos d’ús públic i si arribava un moment que no fos ni necessari ni cuidat, passàs altra vegada a la família. L’any 1899 el Bisbe Campins el nomenà Custos d’aquella Capella i dia 03.02.1901 el Vicari General Antoni Mª Alcover beneïa el nou temple neogòtic. El 1913 fou nomenat Vicari in Capite de Ses Salines, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1920, 208. Sunyer 230. HdC 1920, 96. Darder V0006.