Valenzuela Arbós, Frederic

Tornar al llistat

Felanitx, 11/01/1869
Prev. 24/09/1892
Def. 30/05/1918
Era fill d’un carrabiner casat amb una palmesana. Avançant en els estudis eclesiàstics dia 22.08.1891 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 15.12.1893 rebé el nomenament de Vicari de Felanitx, són anys que escriví diferents narracions que foren publicades a El Felanigense i a l’Almanac. Sabem que el 1906 exercia el ministeri a la península, però el 1910 ja el trobam exercint el ministeri en la parròquia de santa Eulàlia. Participà a les oposicions de 1913 i aconseguí la parròquia de Sant Nicolau que regentà fins a sa mort. Rosselló VIII, 400. Darder V0021