Vallcaneras Català, Francesc

Tornar al llistat

Alaró, 20/09/1908
Prev. 26/05/1934
Def. 12/07/1970
Gaudí d’una beca de cantadoret de la Seu, on hi cantà la Sibil·la l’any 1914 i 1915. L’any 1930 entrà a la Sapiència i dia 26.05.1934 fou ordenat prevere. Començà l’exercici ministerial en la parròquia del Pont d’Inca, com Vicari, en la qual exercí el ministeri fins el 1948, que féu oposicions al Benefici de Primatxer de la Seu. Dia 07.12.1948 en prenia possessori. El 1953 fou nomenat Professor del Col·legi Cisneros i el 1960 professor de Religió del Col·legi de Santa Teresa, que estava en la mateixa parròquia del Pont d’Inca. BOBM 1970, 302. AC 1666. Darder V0025.