Vallès Capó, Antoni

Tornar al llistat

Sencelles, 09/01/1909
Prev. 10/06/1933
Def. 16/10/1955
Començats els estudis eclesiàstics, l’any 1932 entrà a la Sapiència. Participà en el Certamen l’any 1928 amb el treball nº 1095. Fou ordenat prevere dia 10.06.1933, començant l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia nadiua, tenint cura d’una escola, que establí a Cas Garrover, on preparava infants que volien entrar al Seminari. L’any 1941 va treure el títol de Mestre Nacional, exercint aquesta professió a sa Pobla i a Sencelles. Aquesta professió li permetia poder anar a predicar a moltes parròquies que el sol·licitaven, sobretot dissabtes i diumenges. El 1948 passà a Palma per regentar la Preceptoria que el bisbe Hervàs creà en la parròquia de Sant Miquel, preparant els infants de Palma que volien entrar al Seminari, per aquesta raó exercia també el ministeri en aquella parròquia on, estant al confessionari, li sobrevingué una angina de pit, que el portà a la tomba. BOBM 1955, 440. Sa Cella 149 (2016), 15-22. Darder V0028.