Rosselló Barceló, Miquel (Rector)

Tornar al llistat

Bunyola, 16/11/1904
Prev. 02/06/1928
Def. 25/07/1974
Fets els estudis al poble, anà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, i acostant-se el temps de rebre Ordes Majors, dia 21.05.1927, feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 02.06.1928 en la capella del Centre Eucarístic on hi tenia una germana religiosa. Començà l'exercici ministerial com Vicari de la parròquia nadiua, fins que l'any 1950 fou nomenat Ecònem de Santa Maria del Camí i l'any 1960 fou nomenat Arxiprest. Va saber passar de la llengua llatina a la mallorquina quan començà la reforma litúrgica a Mallorca, i ajudat dels Vicaris que tenia, va implantar les reformes conciliars i enaltir les antigues festes de Santa Maria del Camí en el mes de Setembre, acompanyades dels caires literaris i històrics. Arribada la reforma educativa va unificar l'Escola Parroquial amb la de les Germanes de la Caritat i es fundà el Col·legi Ramon Llull, que tant de profit ha donat a la feligresia.