Bauzà Barceló, Mateu

Tornar al llistat

Vilafranca, 09/01/1910
Prev. 26/05/1934
Def. 28/11/2002
Ordenat prevere el 26.05.1934, passà a exercir el ministeri a Puigpunyent fins que l’any 1941 passà a Sant Jaume. De 1942 a 1943 cursà i aprovà la carrera de magisteri esmerçant la seva vida en aquest càrrec a S’Aranjassa 1944-1945; Vall d’Uxò (Castelló de la Plana) 1945-1960; i en la vila nadiua de 1960 a 1982. Jubilat de l’ensenyament tenia cura de la parròquia de Son Serra de Marina, on hi tenia la residència. L’any 1997 passà a la residència Oasis (Can Pastilla) on morí dia 28.11.2002 BOBM 2003 pàg. 79-80. BOBM 1932, 203, 275; 1933, 236, 506; 1934, 215, 240; 1935, 258; 1936, 72; 1941, 402.