Bauzà Gelabert, Joan

Tornar al llistat

Felanitx, 18/05/1846
Prev. 21/12/1872
Def. 12/03/1907
Prevere 21.12.1872 començant l’exercici del ministeri a Felanitx mateix com Coadjutor beneficial fins l’any 1881, seguint ajudant a la parròquia fins que li sobrevingué la mort dia 12.03.1907 BOBM 1907 pàg. 106 BOBM 1863, 225; 1869, 403; 1871, 197; 1872, 138, 309; 1873, 18; 1882, 15.