Bauzà Oliver, Bartomeu

Tornar al llistat

Sant Joan, 07/08/1901
Prev. 14/06/1924
Def. 01/11/1987
Fou ordenat prevere el 14.06.1924, començant l’exercici ministerial com Vicari a Sant Llorenç fins que l’any 1932 passà a Es Capdellà com a Vicari in Capite, on hi romangué fins l’any 1935, que passà com Vicari a Sant Joan, per esdevenir-ne Rector l’any 1953. De 1959 a 1966 féu una profunda renovació del Santuari de Consolació, seguint els plànols que féu l’arquitecte Josep d’Olesa i Frates, que deixà consignada en l’obra “Restauració del Santuari de Consolació”. Sant Joan (Mallorca) 1982. Es jubilà el 1971 Restant en la vila nadiua fins a la mort, que li sobrevingué el 01.11.1987 BOBM pàg. 327 La vila li dedicà un Carrer. Estelrich. El Pujol de Consolació de Sant Joan (1993) pàgs. 131-132. Estelrich pàg. 148. BOBM 1921, 406, 411; 1924, 70, 73, 76; 1925, 149; 1932, 289; 1935, 258; 1948, 157; 1950, 14; 1953, 19, 396; 1959, 218.