Bauzà Terrassa, Antoni

Tornar al llistat

Capdepera, 01/01/1876
Prev. 19/03/1903
Def. 27/12/1935
Dia 13.04.1902 havia fet títol de Patrimoni. Dia 04.04.1904 fou nomenat Vicari in Capite de la parròquia de Banyalbufar. L’any 1913 fou nomenat Vicari de la Ssma. Trinitat. El 19’’ Ecònom d’Andratx i el 19’’ Vicari in Capite de Son Rapinya, fins que l’any 1928 anà a Sant Honorat per començar-hi el noviciat en la Congregació de MSSCC.. Morí a La Real dia 27.12.1935 BOBM 1900, 308; 1903, 92, 283, 284; 1904, 139; 1918, 51; 1930, 392. Morei B. Pàg. 16. Semblanzas