Beltran Alcina, Antoni

Tornar al llistat

Inca, 13/08/1908
Prev. 26/05/1934
Def. 06/04/1990
Vicari de sa Pobla del 1934 a 1941, que passà com Vicari in Capite del Port d’Alcúdia. El 1945 fou nomenat Rector d’Alcúdia, fins que l’any 1972 fou nomenat Beneficiat a La Seu. Morí a Palma dia 06.04.1990 BOBM 1990 pàg. 223-224. BOBM 1931, 322; 1932, 138, 203, 274; 1933, 234, 506; 1934, 215, 240; 1941, 337; 1945, 13, 207.