Bennàssar Alou, Guillem

Tornar al llistat

Campos, 22/03/1926
Prev. 18/12/1949
Def. 11/04/2004
Prevere 18.12.1949 quedant d’Adscrit a Campos. 1951 Vicari in Capite de Els Llombars. 1953 Vicari de Santanyí. 1956 Vicari in Capite de la Colònia de Sant Jordi. 1961 Ecònom de Cas Concos. 1965 Vicari de Campos durant 39 anys, sent també l’organista de la parròquia. Fundà el Club l’Estel, diverses Confraries per a la Setmana Santa. La Colcada dels Reis, Grup d’Amics de Sant Blai. Fou un finíssim poeta i és el redactor, juntament amb Rafel Cladera, de la Crònica de la passetjada per Mallorca de l’Schola Cantorim del Seminari, en l’avinentesa de l’edificació del Seminari Nou. És el compositor de l’Himne del Centenari de la parròquia. Morí a Campos dia 11.04.2004 BOBM 2004 pàg. 208. Sunyer 388-390. Reus I pàg. 244-245. BOBM 1946, 269; 1949, 30, 192; 1950, 13, 286; 1953, 274, 397; 1956, 370; 1960, 221.