Bisellach Llompart, Joan Baptista

Tornar al llistat

Inca, 03/07/1912
Prev. 25/10/1942
Def. 30/05/1989
Ingressà al Seminari de Mallorca abandonant els estudis eclesiàstics per entrar al cos tècnic de Correus. Recomençà els estudis eclesiàstics en el seminari de Barcelona. Fou ordenat Prevere dia 25.10.1942 a la capella del Palau episcopal de Mallorca per l’Arquebisbe-bisbe Miralles, que l’havia admès al Seminari barceloní, passant a ocupar el càrrec de Vicari substitut de Sant Miquel. De 1949 a 1956 és Vicari de Sant Nicolau. De 1956 a 1970 ho és de Santa Catalina Tomàs. De 1970 a 1973 de Sant Sebastià. De 1973 a 1982 Vicari in Capite de S’Esgleieta, que esdevindrà Parròquia l’any 1974. L’any 1982 es jubilà. Morí dia 30.05.1989. Fou marmessor de la Manda Pia de Dona Maria de la Concepció Rubí i Mateu (1963) i destinà els diners pagant el Via Crucis de la nova capella del Seminari Nou. La imatge de la Mare de Déu de la Unió del Puig d’Inca i a l’estàtua de Sant Martí de Porres de la parròquia de Santa Catalina Tomàs (Palma). BOBM 1942, 381; 1949, 319; 1951, 180; 1956, 371; 1989, 297-299.