Borràs Balaguer, Bartomeu

Tornar al llistat

Esporles, 21/10/1901
Prev. 18/07/1925
Def. 02/01/1962
Havia estudiat a La Sapiència i presentà els Certàmens Nº 215, 216. Cursà els estudis de Magisteri. Començà l’exercici ministerial com Capellà de les Relig. Reparadores. De 1929 a 1937 Ecònom de Costitx. De 1937 a 1948 fou nomenat Ecònom del Coll d’En Rebassa. L’any 1959 fou nomenat Arxiprest del Seminari. Morí dia 02.01.1962. BOBM1962, pàg. 125.