Bennàssar Oliver, Guillem

Tornar al llistat

Campos, 23/01/1827
Prev. 24/09/1853
Def. 10/02/1907
Prevere 24.09.1853 gaudint ja d’un Benefici en la parròquia campanera, essent-ne nomenat Vicari el mateix anys de l’ordenació. Morí a campos dia 10.02.1907 BOBM pàg. 80. Reus I, 215.