Bennàssar Vicens, Bartomeu

Tornar al llistat

Felanitx, 02/09/1937
Prev. 17/12/1960
Def. 00/00/0000
Ordenat prevere passà a Roma per ampliar estudis. Diplomat en Metodologia de Penetració Social (1961) i es llicencià en Teologia (1960-1962) es Doctora en Teologia Moral (Acadèmia Alfonsiana 1962-1964), retornat a Mallorca començà la tasca pastoral en la parròquia de Sant Francesc de Paula i Professor del seminari, fins que l’any 1967 passà com professor al Seminari interdiocesà de Trujillo (Perú) que en aquell moment era atès pel clergat mallorquí, allà hi romangué fins l’any 1970 que retornà a Mallorca i fou nomenat Rector de la parròquia de sant Pere Claver. Delegat d’Acció Social (1979) Delegat Diocesà de Pastoral de Turisme i Temps lliure, tenint el mateix càrrec en la Conferència Episcopal espanyola (1971-1974) Rector de Sant Ferran. Rector de Son Roca. L’any 1970 fou nomenat Professor del CETEM. Ha publicat: 1966 Turismo y Pastortal. Sintesis de Teología para las vacaniones (resum de la Tesi Doctoral) 1970 Contestación. Carisma i Cambio de estructuras. 1984 Així mateix: quasi poemes. Malllorca Gràfiques Miramar. 1985 Església a la Part Forana de Mallorca. Muro. 1985 L’altre ens allibera. 1985 Viure a la interpèrie: desafiaments morals, camins nous d’esperança. Barcelona. Claret.1986 Moral para una sociedad en crisis:desafíos, proyectos, respuestas. Salamanca. Sígueme. 1987 Petjades i (Tre)pitjades: II Quasi pregària. Mca. Gràfiques Miramar 1988 Cultura nacional immigració. Aproximació a una qüestió pendent. 1988 Pensar y vivir moralmente. La actitud samaritana del pueblo de Dios. 1988 El amor, mayor que la fe. Ètica de la solidaridad. 1984 Així tanmateix. Quasi poemes. 1983 Petjades i (tre)pitjades. Quasi pregària. 2008 Des de la finestra del càncer. Diari d’un Sézary (2005-2007). 2010 A l’Aguait de la vida, En càncer per la finestra (Diari 2007-2009); 2011 Teràpia de resistència. Societat, Església, Política... i càncer (Diari 2009-2011); 2013 L’humor nostre de cada dia... en càpsules; 2014 Convid a beure a glops 2015 Ètica parva... amb quatre mots de la veritat.