Bergas Font, Antoni

Tornar al llistat

Maria de la Salut, 12/12/1872
Prev. 17/12/1898
Def. 08/11/1960
Havia fet títol de Patrimoni dia 19.09.1897. Quedà com Vicari en la parròquia nadiua. Dia 27.09.1904 passava a Argentina, Diòcesi de Santa Fe, treballant en les parròquies de Rosario, Correa, Montes de Oca, Canyada Gómez, Capellán del Hospital de la Caridad, Rector a Correa. Féu una curta estada a Mallorca i retornà a Argentina treballant com Rector de Canyada Gómez. Retornà a Mallorca i l’any 1946 era nomenat Vicari en la parròquia del Coll d’En Rebassa fins que l’any 1952 en renuncià per manca de salut, romanent en aquella parròquia com Adscrit. Allà morí el 08.11.1960 BOBM 1960 pàg. 304 Fiol Nº 117