Aguiló Bonnín, Josep

Tornar al llistat

Petra, 06/12/1918
Prev. 07/06/1941
Def. 21/04/1947
Estudiant al Seminari presentà al Certamen Nº 62. fou ordenat prevere dia 07.06.1941. Esmerçà la vida exercint com Vicari de la parròquia nadiua, on morí dia 21.04.1947 BOBM 1947 pàg. 127-128. BOBM 1935, 86; 1937, 190; 1939, 547, 548; 1940, 549; 1941, 191; 1942, 50.