Bestard Comas, Joan

Tornar al llistat

Lloseta, 23/08/1940
Prev. 18/06/1965
Def. 00/00/0000
Participà en els Certamens Nº Passà a Roma on es llicencià en Teologia en la Universitat Gregoriana 1965-1967 i en Ciències Socials 1967-1970 i en Ciències Polítiques i Socials a la Complutense de Madrid (1980) Ha tingut els càrrecs: Vicari de l’Encarnació. Formador i Professor del Seminari. Director de l’Escola d’Assistents Socials. Rector de l’Encarnació. Vicari Episcopal. Director del Secrestariat Nacional de Pastoral. Vicari General Canonge (1994). Ha publicat: 1971 Informe sociològico sobre el Movimiento Familiar Cristiano de Mallorca. 1974 Problemática Fe-Vida en la juventud de Mallorca. 1980 Món d’avui i fe cristiana (hi ha traducció brasilera (1985) castellana el 1986). 1987 El Consell de Pastoral Parroquial (traducció brasilera el 1990 i castellana 1992) Reflexiones cristianas radiadas des de la COPE, volum I,II,III,IV,V, 1998 Comentario a los pensamientos y máximas de sor María Rafaela 2002 Globalización y Desarrollo Extracte de la Tesi Doctoral BAC 2002 Dues reflexions ètiques. Diez Valores éticos; 2016 Valores que humanizan;