Bestard Sbert, Gabriel

Tornar al llistat

Santa Maria, 12/04/1923
Prev. 27/06/1948
Def. 14/04/2010
Ordenat Prevere dia 27.06.1948. Havia participat en el certamen Nº 168. Fou nomenat (1948) Vicari de Petra, treballant amb els Joves d’A.C. en el Juny de 1950 passa com Vicari a Sant Jordi. De 1954 a 1958 Rector de Costitx. 1958 Rector de Campos, on construí el nou edifici del Col·legi Fra Joan Ballester 1967 Rector de Sa Vileta i Capellà de Son Dureta fins a la jubilció canònica (1993). Morí dia 14.04.2010. Reus I, 156-158; BOBM 1941, 69; 1945, 335; 1948, 156, 298, 331; 1949, 146, 368; 1950, 286, 287; 1954, 334, 464; 1958, 218; 2010, 321