Capó Torrens, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 20/05/1940
Prev. 16/02/1984
Def. 18/03/2011
Diaca permanent. Dia 18.03.2011 moria Mn. Miquel Capó i Torrents, primer Diaca Permanent de la nostra Església. Havia nascut a Palma dia 20.05.1940. Estudià a Montision i entrà en el món laboral, guanyant-se la via en diverses comeses. Dia 07.12.1965 es casà, a La Seu, amb Catalina Fuster i Duran, amb la qual tingué son fill Miquel. La família, d’antic, estava vinculada a la zona costanera de Can Picafort, en la qual, donat el desenvolupament turístic que s’hi donava, començà a treballar-hi en turisme i hoteleria. La proximitat de la casa familiar amb l’església, les bones disposicions d’En Miquel i la senzillesa evangèlica de Mn. Llorenç Vanrell i Ramis, qui des de 1948 curava de la vida pastoral d’aquella zona, primer a Son Serra (1948-1958) i posteriorment (1958-1974) a Can Picafort, possibilitaren que Miquel fos el braç dret d’aquest benemèrit sacerdot. L’arribada del nou Rector P. Nicolau Pons i Llinàs S.J. (1974) enfortí més Miquel en el camí emprès. Llegint el Concili i veient la possibilitat de poder ajudar millor a la parròquia amb la modalitat que oferia el Diaconat Permanent, començà els estudis teològics i tira tira anà convertint al Sr. Bisbe perquè l’ordenàs Diaca. Dia 16.02.1984 rebia l’ordenació Diaconal de mans de Mns. Teodor Úbeda, en la parròquia ciutadana de Sant Sebastià. De 1984 a l’any 2000 exercí el ministeri en la parròquia de Can Picafort. Del 2000 al 2009 l’exercí en la parròquia de Sant Albert El Gran (Les Gavines. Muro), per retornar a Can Picafort, on el sorprengué la germana mort. BOBM 2011, 174