Xamena Fiol, Pere

Tornar al llistat

Felanitx, 14/05/1918
Prev. 01/01/1942
Def. 22/05/2015
Feia pocs dies que havia complit 97 anys i una caiguda inoportuna desfermà el procés que el va dur a la mort. Havia nascut en la ciutat de Felanitx i encetats els 24 anys fou ordenat prevere en la capella del Palau per mans de l'Arquebisbe bisbe Miralles. El mateix dia de l'ordenació ja rebia el nomenament de Vicari in Capite de Els Llombards, on restarà fins l'any 1945, que haurà de començar el curs com Prefecte de Disciplina del Seminari, perquè Mn. Josep Rosell, Rector del Seminari de 1940 a 1948, li semblà que seria un bon ajudant en les tasques formadores dels futurs preveres de la Diòcesi. Xamena havia estat un bon alumne del Seminari. Havia participat cada any en els Certàmens que es feien a la Casa, manco els anys que fou militaritzat per raons de la guerra civil, presentant diferents treballs sobre temes històrics, exegètics i teològics. Com Superior del Seminari podria ser Professor d'assignatures molt diverses, com de fet li pertocà durant els 17 anys que restà com formador al Seminari: Història de la Literatura, Història de la Filosofia, Àlgebra, Oratòria Sagrada... matèries molt disperses, que preparava a consciència, i bé ens parlen de la disponibilitat d'un capellà i de la saviesa i intel·ligència d'un prevere que bé sabia posar-se al lloc que l'obediència li donava. Va poder compaginar la tasca docent i formativa amb altres càrrecs pastorals: Centre Missioner que les Religioses Trinitàries tenien al Molinar; participà en el Sínode Diocesà que el Bisbe Enciso convocà (1959); Censor d'ofici; Consiliari del Consell Diocesà Femení d'Acció Catòlica. La feina del Seminari no sempre va ser igual, doncs els anys passats com formador hi hagué el Rectorat de Mn. Josep Rosell i Santomà (1940-1948). Acabat aquest Rectorat es crea el Seminari Menor, en els locals que els PP. Agustins cediren a la diòcesi. Mn. Miquel Moncadas n'estava al davant (1948-1956) i Mn. Bartomeu Torres (1949-1954) era el Rector del Seminari Major, amb Xamena de formador i Mn. Pere Sureda de Director Espiritual (1948-1951). De 1954 a 1955 jurídicament el Bisbe Hervàs era el Rector, però tocava a Xamena tota la feina del Seminari fins que arribà el Bisbe Enciso i nomenà un Rector per tot el Seminari, desapareixent la figura del Rector de Seminari menor, Mn. Francesc Payeras i Mulet (1956-1960), amb qui Xamena seguí com Superior. L'any 1960 Payeras passa de Vicari General i arriba com Rector Mn. Pere Sureda i Rosselló (1960-1968) i serà el moment (1962), que Mn. Pere deixarà el Seminari i es reincorporarà a les tasques pastorals, assumint la Rectoria de l'antic Convent de sant Agustí de Felanitx i la Vicaria in Capite de Son Valls. L'any 1964 fou nomenat Vicari de la parròquia de Felanitx, col·laborant en tot el que pertocava a la parròquia. De 1977 a 1980 fou l'Arxiprest de Felanitx coordinant les diferents activitats que es feien a la zona. L'any 1959 s'havia creat, a Felanitx, la Fundació Cosme Bauçà, tot recollint el llegat històric del prevere Mn. Cosme Bauçà i Adrover (1871-1959), de la qual Xamena en començà a ser Director l'any 1963, organitzant-ne el Museu i la Biblioteca. Aquest mateix any fou nomenat, per part de l'Ajuntament, Arxiver Municipal i Cronista de la Ciutat, treball que bé es mostra en la publicació que féu del Catàleg de l'arxiu. L'any 1967 l'Ajuntament de Felanitx li concedí la medalla de la ciutat, l'any 1972 el declarà Fill Il·lustre i l'any 1990, la Fundació Jaume I de Barcelona, li donà el premi d'Actuació Cívica Catalana Quan complí els 75 anys (1993) començà a gaudir de la jubilació canònica sense deixar d'ajudar a la parròquia i sent un bon company de feina per a tots els Rectors que han passat per la parròquia felanitxera, ja que aquesta etapa ha estat la més llarga de la seva vida, puix rebutjà tot altre càrrec que li poguessin oferir, restant fidel a la seva gent durant els 53 anys darrers de la seva vida. L'any 1999 fou nomenat Fill predilecte de Felanitx, gaudint de manifestar l'apreci que sentia pel venerable prevere. Un dels caires més coneguts de Mn. Xamena i Fiol és el de historiador, ja que en la seva dilatada vida ha ofert una producció històrica molt valuosa per entendre la vida de la nostra església diocesana i particularment la de la seva ciutat nadiua. Cronològicament ha escrit: 1960 Demografia Retrospectiva de Felanitx 1730-1959 Separata del Semanario Felanitx, núms. 1157-1168 1962 Pregó de Setmana Santa (tracta de les festes religioses que feien els PP. Agustins a Felanitx). 1964 Rincones de Nuestra Historia. Volum I Separata del Semanario Felanitx. Editorial Ramon Llull 1965 Rincones de Nuestra Historia. Volum II 1965 Resum de Història de Mallorca. 132 pàgines, editat a Felanitx i posteriorment l'Editorial Moll n'ha un bon grapat d'edicions. 1965 Parròquies i Vicaries de Felanitx. Felanitx 1965 1965 Felanitx. En Ferias y fiestas 1965 1967 Catàleg de l'Arxiu Municipal de Felanitx 1970 Rincones de Nuestra Historia. Volum III 1974 Rincones de Nuestra Historia. Volum IV 1975 Història de Felanitx (v.2) 296 pàgines. Ajuntament de Felanitx 1975 El Siglo XVI en Historia de Mallorca coordinada per J. Mascaró Pasarius. Volum II, pàgines 281-288 1975 La fundació de la vila de Felanitx. Amb col·laboració amb Ramon Rosselló Vaquer Separata de la revista Felanitx núm. 1921-1923 Edit. Ramon Llull 1976 Història de Felanitx (v. 1) amb col·laboració amb Ramon Rosselló i Vaquer. Ajuntament de Felanitx. 288 pàgines. 1976 Felanitx ahir. Col·lecció de dues-centes fotografies retrospectives de Felanitx 1980 Religiosas Trinitarias de Mallorca (Reseña Històrica) Mallorca Gráficas Miramar 216 pàgines 1981 Es Sindicat (Ressenya històrica del “Celler Felanitx Societat Cooperativa Limitada” 1919-1989. Felanitx J. Llopis 1983 Els carrers de Felanitx. 88 pàgines. Felanitx 1984 Les dues exclaustracions dels frares del Convent (1821-1835) En Felanitx. Ferias y fiestas 1984 1985 Rincones de Nuestra Historia. Felanitx 386 pàgines 1986 Catàleg de la secció històrica de l'Arxiu Municipal de Felanitx. Felanitx. Graf. Llopis, 41 pàgines 1985 Mn. Bartomeu Caldentey, el felanitxer primer impressor de Mallorca. En Felanitx. Ferias y fiestas 1985 1986 Història de l'Església a Mallorca. Amb col·laboració amb Francesc Riera. Editorial Moll Col·lecció Els treballs i els dies nº 29. 444 pàgines. 1988 D. Bartomeu Quetglas i la cooperativa de treballadors de Felanitx. In Comunicació. Revista del CETEM Gener-Abril 1988 pàg. 54-55. 65-66 1989 Visita a l'església parroquial de Sant Miquel de Felanitx. Felanitx. Graf. Llopis 39 pàgines 1990 El problema dels bandejats a Mallorca. Conferència de dia 31.10.1989 a les Aules de Cultura Popular del Centre Social de la Conselleria de Cultura. Ajuntament de Manacor 1990. Papers de sa Torre. Aplecs de cultura i ciències socials. Núm. 17 1990 Noticiario Teatino de Felanitx (Mallorca) amb col·laboració amb Francesc Riera, publicat en la revista Regnum Dei. num. 120 Roma Jan-dec. 1990 pàg. 377-384 1991 Felanitx ahir II col·lecció de dues-centes fotografies retrospectives de Felanitx. 112 pàgines, editat per l'Ajuntament de Felanitx. 1991 Felanitx mot a mot. 276 pàgines. 1991 Anys enrera: Felanitx 1963-1983. 824 pàgines 1993 Memòria històrica de la catàstrofe de Felanitx 1844 Miquel Font editor. Palma 1993 1994 Visita a l'Església del Convent de Sant Agustí de Felanitx. 1995 Els malnoms de Felanitx. Centre Cultural de Felanitx. 1999 Mallorca Die Geschichte: Eine Zusammenfassunsg. (traducció a l'alemany de la Història de Mallorca) Palma de Mallorca. Artífex Cultural 2000 Anys enrera Felanitx 1560-1930. Felanitx. Fundació Barceló 2002 Esteva Bordoy Colom. Consueta Parroquial. Felanitx segle XVIII. Felanitx. Ajuntament de Felanitx 2002 Les parròquies de Mallorca des de la restauració de la seu episcopal fins avui. In Comunicació. Revista del CETEM núm. 104 (2002) pàgines 79-104 2006 Estampa de la Mallorca del segle XVII. Registres de la Cúria Reial de Felanitx. Transcripció i notes Pere Xamena Fiol. Col·lecció Una bella història. Biblioteca d'autors felanitxers, nº1. 212 pàgines. 2013 Catàlegs dels arxius de la parròquia i del convent de Felanitx amb Margalida Obrador Bennàsar. Edició Fundació Museu Cosme Bauçà. 400 pàgines. BOBM 2015, 286-291