Parets Serra, Miquel

Tornar al llistat

Santa Maria, 07/05/1932
Prev. 21/12/1957
Def. 30/05/2016
Va néixer en la vila de Santa Maria del Camí dia 97.05.1932. Infant acompanyava sa mare, a l'antic Convent de Mínims, que li feia resar cada dia perquè li donàs un fill missioner. Entrà al Seminari per estudiar de capellà. Participà en el certamen presentat uns treballs sobre el text grec de Critó (1951), sobre la concepció moderna de l'univers (1953) i sobre l'ensenyament sobre el sacerdoci de Pius XII. Ja en el Seminari alimentà son esperit missioner dinamitzant l'Acadèmia de Missions que hi funcionava. Ordenat prevere el 21.12.1957 fou destinat, com Auxiliar del P. Fayos S.J.,en el Secretariat de Missions (1958-1960). Alimentava l'activitat apostòlica en l'Evangeli i en les paraules dels Papes, sobretot la Fidei Donum, publicada el 1957. Recorria parròquies, col·legis i comunitats religioses escampant la Bona llavor de l'Evangeli. El Bisbe Enciso (1955-1964) volia encarrilar l'esperit missioner del clergat mallorquí i per això fundà l'Institut Apostòlic Juníper Serra (08.12.1959), però també volia que els capellans, en partir, haguessin passat ja per les parròquies, aposta l'any 1960 nomena Miquel com Vicari in Capite del Port d'Alcúdia, una feligresia que començava a créixer degut als diferents Hostals que s'anaven posant en marxa i sobretot, aquells anys, a l'obra que GESA, amb l'arquitecte municipal d'Alcúdia, Josep Ferragut i Pou (1912-1968) anava fent per allà. A Miquel li tocarà la inauguració del poblat de GESA i la benedicció, feta pel Bisbe, del nou temple modern. La vicaria era petita i estava on ara hi ha La Caixa. L'any 1961 el Sr. Bisbe li donà l'anhelat permís per anar al Burundi i allà es bolcà per servir aquella gent, acompanyant i deixant-se guiar pel PP. Blancs i pels PP. Teatins de Catalunya i Balears que ja hi treballaven. Descobreix aquella església jove i el seu esperit missioner no deixa de veure possibilitats que mai s'haguera pensat poguessin existir. Per poder servir millor aquella gent seguí uns grapat de cursos a l'Institut Catòlic de París (Antropologia). Arriben els anys del Concili i albira nous horitzons per les activitats apostòliques de son cor. Arriben altres preveres de Mallorca per enfortir la feina feta i la que es pogués fer. Això va fer que s'ampliàs l'acció pastoral a les parròquies i que pogués posar temps a traduir materials litúrgics i catequètics que tira tira aniran enfortint les comunitats parroquials, la llengua kirundí no tenia secrets per a ell. Miquel feia son camí, però la societat burundesa també. L'any 1973 fou expulsat de la província de Gitega i hagué d'anar a Bujumbura, la capital del país, des d'on el treball catequètic i litúrgic trobarà més camp i més difusió. L'any 1978 el trobam treballant en la diòcesi de Muyinga, com Delegat Diocesà de Catequesi, fins que aquell mateix any fou expulsat del país, juntament amb 60 missioners. De 1979 a 1982 treballa a la Serra Peruana, en la diòcesi de Cajamarca, intentant familiaritzar-se amb l'idioma quetxua i entendre les comunitats rurals de la zona. De 1983 a 1985 és Mallorca i Rector a El Molinar, però retorna al Perú on hi romandrà fins el 1990, ja que el Bisbe de Muyinga li proposa posar-lo al front de la parròquia de Gitaramuka, però l'any 1993 esclata la guerra entre Hutus i Tutsis. Miquel passa a un camp de refugiats a Rwanda, fins que el seu cor ja no pot més i té el primer infart i retorna a Mallorca. De 1997 a 1999 és el Rector de Lloret, vora Sineu, d'on el seu germà Joan n'és el Rector. Malgrat els anys i la delicada salut decideix retornar a Missions. A Àfrica no hi pot anar. Anirà al Perú. Col·laborarà en la parròquia de San Cristóbal, en la diòcesi de Chosica, i treballarà a la presó de Lurigancho i a la de Castro Castro (Lima). L'any 2015 tingué un íctus que tira tira l'ha anat minvant, fins que dia 30.05.2016 pogué donar la darrera passa cap a la Casa del Pare. A més de les traduccions litúrgiques i catequètiques publicades en kirundi, també féu sis publicacions en aquella llengua. A Espanya ha publicat 1991 Els pobres i la Trinitat (edit. Saurí), que posteriorment fou traduït al castellà i publicat en la editorial evd 1994 Los pobres nos evangelizan. BOBM 2016, 419-421.