Monserrat Noguera, Gaspar

Tornar al llistat

Felanitx, 07/07/1945
Prev. 10/06/1972
Def. 14/12/2016
Aquest prevere diocesà va néixer a Felanitx dia 07.07.1945 i prest començà els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari, per ser ordenat prevere dia deu de juny de l'any 1972. Començà el seu ministeri com a familiar del Bisbe de Menorca, Mons. Miquel Moncades i Noguera (1921-1989), qui de 1968 a 1977 fou el Pastor d'aquella Església. Allà Mn. Gaspar, a més d'atendre les ocupacions que la Cúria i el Palau li donaven, pogué tenir cura del moviment Scout i d'altres grups pastorals, en els quals hi sembrà la bona llavor de Jesús. Quan el Bisbe Moncades passà a Solsona (1977) Gaspar retornà a Mallorca, acabà els estudis de Magisteri i aquí ha exercit el ministeri tots aquests anys, començant per la contrada nadiua, essent el Rector de s'Alqueria Blanca de 1978 a 1986, mentre començava també una fruitosa tasca amb les Religioses Franciscanes, que davant la situació vocacional que passaven, miraven de donar una nova manera d'exercir l'apostolat en els centres educatius que regentaven. De 1986 a 1989 fou el Rector de la populosa barrada pagesa de Palma, Sant Jordi, per passar a Vilafranca de 1989 a 1999. De 1999 a 2002 tingué cura de la feligresia de Llubí, sense deixar d'atendre les tasques escolars que les Religioses Franciscanes desenvolupaven a sa Pobla. L'any 2002 fou nomenat Rector de les parròquies de Pollença i Port de Pollença, que també va atendre juntament amb les tasques pedagògiques que feia a Sa Pobla, i l'animació apostòlica de diferents grups de cristians, que cercaven una manera més personal de seguir Jesús, fins que complí l'edat de jubilació que marca el Govern, i durant l'estiu de 2010 s'acomiadà dels feligresos i es retirà a sa vila nadiua, on seguí exercint el ministeri tant en la ciutat, com en la vicaria forana de de la Mare de Déu del Carme de Son Mesquida, sense deixar de donar una mà als antics companys de l'Arxiprestat Nord quan en tenien fretura. Durant la tardor de l'any 2014 començà a notar certes indisposicions i es posà en mans dels metges, els quals en el mes d'abril de 2015 li detectaren un càncer de pàncrees, del qual fou operat en el mes de maig. Han estat mesos de lluita contra aquesta greu malaltia, passant dies de franca recuperació i altres de fortes recaigudes, fins que dia catorze de desembre de 2016 retornà a la Casa del Pare. BOBM 2016, 788-789