Bonafè Alorda, Miquel

Tornar al llistat

Mancor de la Vall, 18/04/1920
Prev. 19/06/1943
Def. 01/05/1948
Gaudí d’una beca com Cantadoret de la Seu, on hi cantà la Sibil·la els anys 1929 i 1930. Fou ordenat prevere dia 19.06.1943. Havia participat en el certamen amb els Nª 178, 179, 180, 181 i 182. Ordenat prevere gaudeix del Benefici d’Organista en la parròquia nadiua, tenint cura també del joves d’A.C. com Consiliari. Moria dia 01.05.1948 Com músic compongué La Font del gall. Missa a dues veus (1946) i posà músic al poema de Miquel Bota Totxo “Sense voler fer mal” (1948). BOBM 1937, 195; 1938, 57; 1940, 80, 438, 470; 1941, 370, 371; 1942, 117, 118; 1943, 17, 111, 182, 183; 1948, 239, 277.