Bonet Bonet, Jaume

Tornar al llistat

S'Alqueria Blanca, 21/05/1926
Prev. 31/05/1952
Def. 25/06/2017
Passà com Col·legial de La sapiència. Participà en diferents certàmens del Seminari: 1945 Estudi filològic i versió literal del començament de la passió de Sant Lluc. 1948 Estudi sobre els tropos de les melodies gregorianes del Kyriale. Llurs vestigis en els llibres de Cor de la Seu de Mallorca. 1950 Roma, centre de la cristiandat. 1951 L’Ascètica en l’Acció Catòlica. 1952 Els exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loiola i l’Acció Catòlica: els exercicis ignasians com mètode de formació apostòlica. Fou ordenat Prevere en el Congrés Eucarístic de Barcelona dia 31.05.1952 i nomenat Ecònom de Mancor de la Vall, remodelà l’antiga ermita de Santa Llúcia i començà un fruitós apostolat de fi de setmana que calà fortament entre la joventut femenina, que amb el temps ha estat la base de la nova família religiosa Fraternitat Missionera Verbum Dei. BOBM 1949, 250, 567; 1950, 130; 1951, 189, 361, 460; 1952, 234, 289, 389. Sunyer, 390-391.