Bonet Mas, Ferran

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1874
Prev. 16/12/1898
Def. 00/00/0000
Dia 25.11.1896 féu el títol de Patrimoni. Sempre exercí el ministeri a Manacor. BOBM 1895, 112, 427; 1896, 427; 1898, 161, 366.