Bonet Obrador, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 07/05/1854
Prev. 26/05/1877
Def. 18/02/1919
Fou ordenat prevere dia 26.05.1877 i passà a tenir cura de la Capella d’Ariany fins el 1880. L’any 1887 obté la parròquia de Pollença, esdevenint-ne el primer Rector acabat el temps, degut al Concordat de 1851, dels Vicaris perpetus que hi havia establert amb el Frares Hospitalers. Comprà personalment la Rectoria actual, que després de sa mort llegà a la seva germana Magdalena, qui, mort el seu germà a Pollença dia 25.10.1908, entrà com Religiosa al Centre Eucarístic (1910) i morí a Palma el 18.02.1919. BOBM 1873, 126; 1876, 186, 187; 1887, 64, 163; 1893, 81, 117; 1908, 348.